Crihalma

Balkan Dance Ensemble

Crihalma er en opvisnings gruppe  der optræder med autentiske danse fra Balkan området. Vi kan tilbyde et program af op til 2 timers varighed, der er velegnet til festivaler, byfester, kulturhuse og til private arrangementer.

Derudover arrangerer vi hvert år dansekurser med instruktører fra Balkanlandene og egne instruktører.

I 1972 grundlagde den rumænske koreograf, Niculai Apetri, Nico, dansegruppen, som dengang hed Herstedernes Folkloreensemble. Egentligt ville Nico i samarbejde med Herstedernes kommune, lave en aktivitet for utilpassede unge, men det udviklede sig til meget mere end det. Det blev en dansegruppe med store aktiviteter. Dansegruppen skiftede navn til Crihalma, dels fordi Hersternes kommune blev til Albertslund, og dels fordi vi ønskede et navn relateret til det, vi beskæftiger os med - dans fra Balkan.

Crihalma er en landsby i Transsylvanien i Rumænien. I landsbyen var der efter en krig overskud af kvinder, og kvinderne ønskede at blive i deres landsby, så når de kom i giftealderen, var der bud efter de unge mænd. Kvinderne imponerede mændende gennem deres dans og derved opstod den interessante kvindedans, dansul fetelor dinCrihalma. Første gang dansegruppen stiftede bekendtskab med denne dans var i 1973, næste gang var i 1978 og herefter lavede Nico en koreografi til pigerne, som senere blev udbygget med mændenes del. Pigerne råber til mændene, som er lidt dovne: "hallo drenge, kom op og dans, den som danser bedst kan besøge mig i nat."

I 1988 var vi på besøg i landsbyen Crihalma og på fotoet ses Maria, som var byens fordanser, sammen med hendes veninde.

....................................................................................................................... 

In 1972 the rumanian choreographer Niculai Apetri, called Nico, founded the dancing group which at the time had the name Herstedernes Folkloreensemble. In cooperation with Herstedernes commune NIco wanted to create an activity for maladaptive young people, but it developed into much more than that. It became a dancing group with great activities. The dancing group changed the name to Crihalma. Partly because Herstedernes commune changed to Albertslund, and partly because we wanted a name associated with what we do – dances from the Balkans.

Crihalma is a village in Transylvania in Romania. After a war there was a lack of men in the village, but the women wished to stay in their village. So when they reached the married age they had to find a way to impress the men through their dancing. This is how the interesting women’s dance dansul fetelor dinCrihalma occurred. The first time our group got acquainted with this dance was in 1973 and the second time was in 1978. Thereafter Nico made choreography for the girls which later was extended with the men’s part. The girls shout to the lazy men: “hello boys get up and dance, the best dancer gets to visit me tonight”

In 1988 we visited the village Crihalma, and on the photo we see Maria who was the lead dancer of the village, together with her friend.

 

 

Maria og veninde fra landsbyen Crihalma

Maria og veninde fra landsbyen Crihalma