Crihalma

Balkan Dance Ensemble

Crihalma er en opvisnings gruppe  der optræder med autentiske danse fra Balkan området. Vi kan tilbyde et program af op til 2 timers varighed, der er velegnet til festivaler, byfester, kulturhuse og til private arrangementer.

Derudover arrangerer vi hvert år dansekurser med instruktører fra Balkanlandene og egne instruktører.

Back to All Events

PETROS SELKOS græsk makedonsk dansekursus i Virum


Græsk makedonsk dansekursus med PETROS SELKOS 9. og 10. november i

Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum

350 DKK

Tilmelding senest 22.10  til Sanne Petersen, tlf. 20487182

Lørdag aften er der komsammen med mad og græsk musik for ca. 150 kr.

.................... 

Greek Macedonian dance seminar with PETROS SELKOS November 9 - 10! 

Location:  Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum

350 DKK

Sign up before October 22 by calling Sanne Petersen at (+45) 20487182

Saturday night there will be a get together with food and Greek music for about 150 DKK.